top of page

קייטנת ביה"ס של החגים - בי"ס מתן

קייטנת ביה"ס של החגים - חנוכה 2023

הקייטנה, לילדי כיתות א'-ג', תפעל במתחם בי"ס מתן בין התאריכים 10-14/12/2023, בין השעות 08:00-13:00.

הרישום פתוח עד לתאריך 4/12 בשעה 23:59, לאחר מכן ניתן יהיה להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד.

בנוסף, ניתן להירשם ליום ארוך עד השעה 16:30, בתוספת תשלום.

לרישום ליום הארוך יש למלא את המשבצת המתאימה ולהוסיף את התשלום בדף התשלום.

הקייטנה בפיקוח משרד החינוך ואגף החינוך במועצה האזורית דרום השרון.

ניתן לבטל את הרישום בתוך 14 יום מיום ביצוע הרישום ולא יאוחר מתאריך 9/12/2023.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזות בתי הספר.

לתשלום שלא באמצעות כרטיס אשראי או במידה ונתקלתם בבעיה ברישום...

ניתן לפנות למשרד - 050-7667905.

תאריכי הפעילות:

10-14/12/2023

מיקום: בי"ס מתן

%D7%A1%D7%9E%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%A1%20%D7%9E%D7%AA%D7%9F_edited.jpg

קייטנת חנוכה - גני הילדים בתל אביב

קייטנת ביה"ס של החגים - חנוכה 2023

הקייטנה, לילדי גני הילדים בתל אביב, תפעל במתחם אשכולות המערכה ומרגולין בין התאריכים 10-14/12/2023, בין השעות 08:00-13:00.

הרישום פתוח עד לתאריך 4/12 בשעה 23:59, לאחר מכן ניתן יהיה להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד.

בנוסף, ניתן להירשם ליום ארוך עד השעה 16:00, בתוספת תשלום.

לרישום ליום הארוך יש למלא את המשבצת המתאימה ולהוסיף את התשלום בדף התשלום.

הקייטנה בפיקוח משרד החינוך ויובל חינוך.

ניתן לבטל את הרישום בתוך 14 יום מיום ביצוע הרישום ולא יאוחר מתאריך 9/12/2023.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזות המתחמים.

לתשלום שלא באמצעות כרטיס אשראי או במידה ונתקלתם בבעיה ברישום...

ניתן לפנות למשרד - 050-7667905.

לוגו עיריית תל אביב.png

תאריכי הפעילות:

10-14/12/2023

מיקום: אשכול המערכה ומתחם מרגולין, תל אביב

קייטנת ביה"ס של החופש הגדול - בי"ס מעבר אפק

קייטנת ביה"ס של החופש הגדול - קיץ 2023

הקייטנה, המיועדת לכיתות א'-ג', תפעל במתחם בי"ס מעבר אפק בין התאריכים 2-20/7/2023 (ללא ימי ו'), בין השעות 08:00-13:00.

הרישום פתוח עד לתאריך 24/6 בשעה 23:59, לאחר מכן ניתן יהיה להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד.

הקייטנה בפיקוח משרד החינוך ואגף החינוך במועצה האזורית דרום השרון.

ניתן לבטל את הרישום בתוך 14 יום מיום ביצוע הרישום ולא יאוחר מתאריך 30/06/2023.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזות בתי הספר.

לתשלום שלא באמצעות כרטיס אשראי או במידה ונתקלתם בבעיה ברישום...

ניתן לפנות למשרד - 050-7667905.

תאריכי הפעילות:

2-20/07/2023

מעבר אפק.gif

מיקום: 

בי"ס מעבר אפק

קייטנת ביה"ס של החגים - בי"ס ויצמן

קייטנת ביה"ס של החגים - חנוכה 2023

הקייטנה, לילדי כיתות א'-ג', תפעל במתחם בי"ס ויצמן בין התאריכים 10-14/12/2023, בין השעות 08:00-13:00.

הרישום פתוח עד לתאריך 4/12 בשעה 23:59, לאחר מכן ניתן יהיה להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד.

בנוסף, ניתן להירשם ליום ארוך עד השעה 16:30, בתוספת תשלום.

לרישום ליום הארוך יש למלא את המשבצת המתאימה ולהוסיף את התשלום בדף התשלום.

הקייטנה בפיקוח משרד החינוך ואגף החינוך במועצה האזורית חוף השרון.

ניתן לבטל את הרישום בתוך 14 יום מיום ביצוע הרישום ולא יאוחר מתאריך 9/12/2023.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזות בתי הספר.

לתשלום שלא באמצעות כרטיס אשראי או במידה ונתקלתם בבעיה ברישום...

ניתן לפנות למשרד - 050-7667905.

תאריכי הפעילות:

10-14/12/2023

לוגו ביס ויצמן.jpg

מיקום: בי"ס ויצמן

קייטנת ביה"ס של החגים - בי"ס חוב"ב

קייטנת ביה"ס של החגים - חנוכה 2023

הקייטנה, לילדי כיתות א'-ג', תפעל במתחם בי"ס חוב"ב בין התאריכים 10-14/12/2023, בין השעות 08:00-13:00.

הרישום פתוח עד לתאריך 4/12 בשעה 23:59, לאחר מכן ניתן יהיה להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד.

בנוסף, ניתן להירשם ליום ארוך עד השעה 16:30, בתוספת תשלום.

לרישום ליום הארוך יש למלא את המשבצת המתאימה ולהוסיף את התשלום בדף התשלום.

הקייטנה בפיקוח משרד החינוך ואגף החינוך במועצה האזורית חוף השרון.

ניתן לבטל את הרישום בתוך 14 יום מיום ביצוע הרישום ולא יאוחר מתאריך 9/12/2023.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזות בתי הספר.

לתשלום שלא באמצעות כרטיס אשראי או במידה ונתקלתם בבעיה ברישום...

ניתן לפנות למשרד - 050-7667905.

תאריכי הפעילות:

10-14/12/2023

לוגו ביס חובב.jpg

מיקום: בי"ס חוב"ב

bottom of page