top of page

הרישום לקייטנת חנוכה הסתיים.
לבירור האם נותר מקום פנוי יש לפנות בהודעת וואטסאפ (ובה פרטי הילד/ה, ביה"ס והכיתה) ל:
050-7667905

bottom of page