הרישום לקייטנת פסח הסתיים.
לבירור האם נותר מקום פנוי יש לפנות ל:
050-7667905