top of page
Gummy Bears

בחרו בצהרון המתאים

לבחירה לחצו על הכפתור המתאים לטופס ההרשמה המתאים עבור צהרון לילדכם!

טופס רישום לצהרונים
מועצה אזורית דרום השרון וחוף השרון

לרישום לצהרונים, נא להשלים את הפרטים הבאים.
לאחר מילוי הפרטים, יצרו איתכם קשר לצורך ביצוע התשלום והשלמת הרישום.

מין
הצהרת בריאות
העלאת קובץ אישור מהרופא
עוגן לטופס רישום לצהרונים
עוגן לטופס מועצה אזורית דרום השרון וחוף השרו
Gummy Bears
טופס רישום לצהרונים
גני הילדים בתל אביב

לרישום לצהרונים, נא להשלים את הפרטים הבאים.
לאחר מילוי הפרטים, יצרו איתכם קשר לצורך ביצוע התשלום והשלמת הרישום.

מין
הצהרת בריאות
העלאת קובץ אישור מהרופא
עוגן לטופס רישום לגני תל אביב
bottom of page